Forum und email
udm_check_charset

udm_check_charset

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 <= 5.0.4)

udm_check_charset --  Check if the given charset is known to mnogosearch

Description

bool udm_check_charset ( resource agent, string charset )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.