Forum und email
udm_check_stored

udm_check_stored

(PHP 4 >= 4.2.0)

udm_check_stored --  Check connection to stored

Description

int udm_check_stored ( resource agent, int link, string doc_id )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.