Forum und email
udm_close_stored

udm_close_stored

(PHP 4 >= 4.2.0)

udm_close_stored --  Close connection to stored

Description

int udm_close_stored ( resource agent, int link )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.