Forum und email
udm_crc32

udm_crc32

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 <= 5.0.4)

udm_crc32 --  Return CRC32 checksum of given string

Description

int udm_crc32 ( resource agent, string str )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.