Forum und email
Knihy o PHP

Knihy o PHP

Jak PHP rostlo, začalo být považováno za celosvětově populární vývojovou platformu. Jedním z nejzajímavějších způsobů pozorování tohoto trendu je sledování knih o PHP vydávaných během posledních let.

Pokud si dobře pamatujeme, první kniha zaměřená na PHP byla 'PHP - tvorba interaktivních internetových aplikací' - česká kniha vydaná v dubnu 1999, jejímž autorem je Jirka Kosek. V následujícím měsící vyšla německá kniha - autoři Egon Schmid, Christian Cartus and Richard Blume. První kniha v angličtině byla vydána krátce nato: 'Core PHP Programming' od Leona Atkinsona. Všechny tyto knihy se zabývaly PHP 3.0.

Tyto knihy byly první svého druhu - a byly následovány velkým množstvím knih různých autorů a vydavatelů. Existuje přes 40 knih v angličtině, 50 knih v němčině a přes 20 knih ve francouzštině. Navíc můžete najít knihy o PHP v mnoha dalších jazycích včetně španělštiny, korejštiny, japonštiny a hebrejštiny.

Samozřejmě, tento velký počet knih, psaných různými autory, vydávaných mnoha vydavateli a jejich dostupnost v tolika jazycích - je potvrzením celosvětového úspěchu PHP.