Forum und email
Historie projektů souvisejících s PHP

Historie projektů souvisejících s PHP

PEAR

PEAR, PHP Extension and Application Repository (česky repozitář rozšíření a aplikací PHP) - původně PHP Extension and Add-on Repository (repozitář rozšíření a doplňků) - je PHP verze "foundation classes", a může v budoucnu vyrůst v jeden z klíčových způsobů distribuce rozšíření PHP mezi vývojáře.

PEAR se zrodil v diskusi na mítinku PHP Developers' Meeting (PDM) v lednu 2000 v Tel Avivu. Byl vytvořen Stigem S. Bakkenem a delegován na jeho prvorozenou dceru Malin Bakken.

Od začátku roku 2000 PEAR vyrostl ve velký, významný projekt s velkým počtem vývojářů pracujících na společné, široce použitelné funkcionalitě ve prospěch celé PHP komunity. PEAR dnes zahrnuje širokou paletu infrastrukturních "foundation classes" pro přístup k databázím, cachování obsahu e-komerci a mnoho dalšího.

Více informací o PEAR lze najít v manuálu.

PHP Quality Assurance Initiative

PHP Quality Assurance Initiative (iniciativa zajištění kvality PHP) byla ustavena v létě 2000 v rakci na kritiku, že uvolněné verze PHP nebyly dostatečně testovány pro produkční prostředí. Tým nyní sestává z pevné skupiny vývojářů, kteří dobře rozumějí kódové bázi PHP. Tito vývojáři tráví mnoho času lokalizací a odstraňováním chyb v PHP. Navíc je zde mnoho členů týmu, kteří to pak testují a poskytují zpětnou vazbu na tyto opravy na široké škále platforem.

PHP-GTK

PHP-GTK je PHP řešení pro psaní GUI aplikací pro stranu klienta. Andrei Zmievski připomíná plánování a proces tvorby PHP-GTK:

Programování GUI vždy patřilo mezi mé zájmy a shledal jsem Gtk+ velmi příjemným toolkitem, kromě toho, že programovat s jeho použitím v C je někdy nudné. Po zkušenostech s PyGtk a GTK-Perl implemetacemi jsem se rozhodl podívat se, zda by se dalo v PHP vytvořit, alespoň trochu, rozhraní ke Gtk+. Počínaje srpnem 2000 jsem měl o něco více volného času, takže jsem začal experimentovat. Mým hlavním vodítkem byla implementace PyGtk, což bylo skutečně funkčně kompletní a příjemné objektově orientované rozhraní. James Henstridge, autor PyGtk, mi poskytl velmi užitečné rady během počatečního stádia vývoje.

Ruční psaní rozhraní ke všem funkcím Gtk+ bylo zcela mimo hru, takže jsem se zabýval ideou generátoru kódu, podobného jako v případě PyGtk. Generátor kódu je program v PHP, který čte sadu .defs souborů obsahujících informace o třídách, konstantách a metodách Gtk+ a generuje kód v C, který pro ně poskytuje rozhraní. Co nelze vygenerovat automaticky, může být napsáno ručně v souboru .overrides.

Práce na generátoru kódu a na infrastruktuře trvala nějakou dobu, protože jsem na podzim 2000 mohl práci na PHP-GTK věnovat jen málo času. Když jsem to pak ukázal Franku Kromannovi, byl zaujat a začal mi pomáhat s prací na generátoru kódu a implementaci pro Win32. Když jsme napsali první program "Ahoj světe!" a spustili ho, bylo to extrémně vzrušující. Trvalo to několik měsíců, než se projekt dostal do prezentovatelného stavu a úvodní verze byla uvolněna 1 .března 2001. Příběh okamžitě zasáhl SlashDot.

S ohledem na to, jak může být projekt PHP-GTK rozsáhlý, založil jsem pro něj samostatné diskusní skupiny a CVS repozitáře, stejně jako (s pomocí Colina Viebrocka) webovskou stránku gtk.php.net. Také by bylo třeba udělat dokumentaci a James Moore přispěchal pomoci s ní.

Uvolněná verze PHP-GTK si již získala popularitu. Máme vlastní dokumentační tým, manuál se stále zlepšuje, lidé začínají psát rozšíření pro PHP-GTK, a víc a víc vzrušujících aplikací.