Forum und email
Převod konfiguračních souborů

Převod konfiguračních souborů

Název globálního konfiguračního souboru, php3.ini, se změnil na php.ini.

V konfiguračním souboru serveru Apache je poněkud více změn. Změnily se především MIME datové typy rozpoznávané modulem PHP.

application/x-httpd-php3    -->  application/x-httpd-php
application/x-httpd-php3-source -->  application/x-httpd-php-source

Můžete upravit vaše konfigurační soubory tak, aby pracovaly s oběma verzemi PHP (v závislosti na tom, která je v příslušném okamžiku zkompilována pro server) použitím následující syntaxe:

AddType application/x-httpd-php3    .php3
AddType application/x-httpd-php3-source .php3s

AddType application/x-httpd-php     .php
AddType application/x-httpd-php-source .phps

Změnily se také názvy direktiv pro server Apache.

Od verze PHP 4.0 existují pouze čtyři direktivy pro Apache, které mají spojitost s PHP:

php_value [PHP directive name] [value]
php_flag [PHP directive name] [On|Off]
php_admin_value [PHP directive name] [value]
php_admin_flag [PHP directive name] [On|Off]

Jsou dva rozdíly mezi hodnotami "admin" a ostatními:

 • Hodnoty (nebo příznaky) "admin" se mohou objevit pouze v konfiguračních souborech pro celý server (např. httpd.conf).

 • Standardní hodnoty (nebo příznaky) nemohou ovládat jisté PHP direktivy, například bezpečný režim (pokud byste mohli změnit nastavení bezpečného režimu v souborech .htaccess, bezpečný režim ztrácí smysl). Naopak, "admin" hodnoty mohou zasahovat do jakýchkoli PHP direktiv.

Aby byl přechod na novou verzi snazší, balík PHP 4 obsahuje skripty, které automaticky převedou váš konfigurační soubor pro Apache a soubory .htaccess tak, aby pracovaly jak s PHP 3, tak s PHP 4. Tyto skripty NEPŘEVÁDĚJÍ řádky s popisy MIME typů! Musíte je upravit ručně.

K převedení konfiguračních souborů pro Apache, spusťte skript apconf-conv.sh (umístěný v adresáři scripts/apache/). Například:

~/php4/scripts/apache:# ./apconf-conv.sh /usr/local/apache/conf/httpd.conf

Váš originální konfigurační soubor bude uložen jako httpd.conf.orig.

K převedení souborů .htaccess, spusťte skript aphtaccess-conv.sh (dostupný rovněž v adresáři scripts/apache/):

~/php4/scripts/apache:# find / -name .htaccess -exec ./aphtaccess-conv.sh {} \;

I v tomto případě budou originální soubory .htaccess uloženy s koncovkou .orig.

Konverzní skripty vyžadují nainstalovaný nástroj awk.