Forum und email
Současný běh PHP 3 a PHP 4

Současný běh PHP 3 a PHP 4

Nejnovější operační systémy poskytují možnost versioningu a scopingu. Tyto prostředky umožňují nechat běžet PHP 3 a PHP 4 současně na jediném serveru Apache.

Funkce je ověřena na těchto platformách:

  • Linux + nejnovější binutils (testována verze binutils 2.9.1.0.25)

  • Solaris 2.5 a novější

  • FreeBSD (testovány verze 3.2 a 4.0)

K aktivaci této možnosti je třeba nakonfigurovat PHP 3 a PHP 4 k použití APXS (--with-apxs) a nezbytných rozšíření vazeb (--enable-versioning). Jinak postupujte zcela standardním způsobem (pro konfiguraci, kompilaci a instalaci). Například:

$ ./configure \
  --with-apxs=/apache/bin/apxs \
  --enable-versioning \
  --with-mysql \
  --enable-track-vars