Forum und email
empty("0")

empty("0")

Asi nejkontroverznější změnou v chování je změna ve funkci empty(). Řetězec obsahující pouze znak '0' (nula) je nyní považován za prázdný, což v PHP 3 nebylo.

Toto nové chování má smysl u aplikací pro web tam, kde všechna vstupní pole vrací řetězce, i když je požadován číselný vstup, a se schopností PHP provádět automatickou typovou konverzi. Na druhou stranu může v některých případech vést k chybnému chování, jehož příčiny se špatně zjištují, pokud nevíte, co máte hledat.