Forum und email
Chybějící funkce

Chybějící funkce

Současně s tím, že se v PHP 4 objevuje mnoho nových prostředků, funkcí a rozšíření, můžete najít i funkce, které oproti verzi 3 chybí. Malý počet jádrových funkcí zmizel, protože nefungují s novým schématem oddělení parsingu a provádění kódu v Zend enginu. Jiné funkce i celá kompletní rozšíření se staly zastaralými tím, že novější funkce a rozšíření poslouží ve stejné roli lépe nebo obecněji. Některé funkce jednoduše ještě nebyly portovány a konečně jsou také funkce a rozšíření chybějící kvůli licenčním konfliktům.

Funkce chybějící kvůli konceptuálním změnám

Tím, že PHP 4 odděluje syntaktickou analýzu od interpretace, již není možné měnit chování parseru (nyní vloženého do Zend enginu) během provádění skriptu, který byl již syntakticky zpracován. Takže funkce short_tags() již neexistuje. Měnit chování parseru stále můžete, a to nastavením hodnot v souboru php.ini.

Jiným prostředkem PHP 3, který není součástí PHP 4, je zabudované rozhraní pro ladění. Existují externí doplňky pro Zend engine, které poskytují podobné funkce.

Zavržené funkce a rozšíření

Databázová rozšíření Adabas a Solid již nejsou k dispozici. Namísto toho se používá rozšíření unifikované rozhraní ODBC.

Změněný status funkce unset()

unset(), přestože je stále k dispozici, je implementována jako jazykový konstrukt namísto funkce.

To nemá žádné důsledky v chování unset(), ale test "unset" pomocí function_exists() vrátí FALSE, stejně jako v případě jiných jazykových konstruktů, které vypadají jako funkce, např. echo().

Jinou, praktičtější změnou je to, že již nelze volat unset() nepřímo, tzn. $func="unset"; $func($somevar) už nebude fungovat.