Forum und email

classkit_method_add

(PECL classkit:0.1-0.4 runkit:0.7-0.9)

classkit_method_add — Dynamically adds a new method to a given class

Beskrivelse

bool classkit_method_add ( string $classname , string $methodname , string $args , string $code [, int $flags ] )
Warning

Denne funktion er EKSPERIMENTABEL. Virkemåden af denne funktion, navnet på funktionen, og andet ellers dokumenteret om denne funktion, ændres muligvis uden advarsel i en fremtidig version af PHP. Brug af denne funktion er på ejet ansvar.

Parameterliste

classname

The class to which this method will be added

methodname

The name of the method to add

args

Comma-delimited list of arguments for the newly-created method

code

The code to be evaluated when methodname is called

flags

The type of method to create, can be CLASSKIT_ACC_PUBLIC, CLASSKIT_ACC_PROTECTED or CLASSKIT_ACC_PRIVATE

Note: This parameter is only used as of PHP 5, because, prior to this, all methods were public.

Returneringsværdier

Returnerer TRUE ved succes, FALSE ved fejl.

Eksempler

Example#1 classkit_method_add() example

<?php
class Example {
    function 
foo() {
        echo 
"foo!\n";
    }
}

// create an Example object
$e = new Example();

// Add a new public method
classkit_method_add(
    
'Example',
    
'add',
    
'$num1, $num2',
    
'return $num1 + $num2;',
    
CLASSKIT_ACC_PUBLIC
);

// add 12 + 4
echo $e->add(124);
?>

Ovenstående eksempel vil udskrive:

16