Forum und email

Classkit Functions

Introduktion

These functions allow the dynamic manipulation of PHP classes, at runtime.

Note: This extension has been replaced by runkit, which is not limited to class manipulation but has function manipulation, as well.

Installation

Denne » PECL udvidelse medfølger ikke i PHP.

Uddybende information så som nye udgivelser, downloads, kildekoder, vedligeholder information samt en CHANGELOG, kan findes her: » https://pecl.php.net/package/classkit.

Du kan hente denne PECL udvidelse DLL fra » PHP Downloads siden eller på » https://snaps.php.net/.

Runtime Konfiguration

Denne udvidelse har intet konfigurations-direktiv defineret i php.ini.

Ressourcetyper

Denne udvidelse har ingen ressourcetyper defineret.

Foruddefinerede Konstanter

Konstanterne nedenunder er defineret af denne udvidelse, og vil kun være tilgængelige når denne udvidelse enten er blevet kompileret ind i PHP eller dynamisk indsat under runtime.

CLASSKIT_ACC_PRIVATE (int)
Marks the method private
CLASSKIT_ACC_PROTECTED (int)
Marks the method protected
CLASSKIT_ACC_PUBLIC (int)
Marks the method public

Table of Contents