Forum und email

fgets

(PHP 4, PHP 5)

fgets — Gets line from file pointer

Beskrivelse

string fgets ( resource $handle [, int $length ] )

Gets a line from file pointer.

Parameterliste

handle

Filens pointer skal være gyldig, og skal pege på en fil, der er succesfuldt åbnet af fopen() eller fsockopen().

length

Reading ends when length - 1 bytes have been read, on a newline (which is included in the return value), or on EOF (whichever comes first). If no length is specified, it will keep reading from the stream until it reaches the end of the line.

Note: Until PHP 4.3.0, omitting it would assume 1024 as the line length. If the majority of the lines in the file are all larger than 8KB, it is more resource efficient for your script to specify the maximum line length.

Returneringsværdier

Returns a string of up to length - 1 bytes read from the file pointed to by handle .

If an error occurs, returns FALSE.

ChangeLog

Version Beskrivelse
4.3.0 fgets() is now binary safe
4.2.0 The length parameter became optional

Eksempler

Example#1 Reading a file line by line

<?php
$handle 
= @fopen("/tmp/inputfile.txt""r");
if (
$handle) {
    while (!
feof($handle)) {
        
$buffer fgets($handle4096);
        echo 
$buffer;
    }
    
fclose($handle);
}
?>

Notes

Note: Hvis du har problemer med at PHP ikke genkender endelserne på linier når du læser fra filer som er oprettet på en Macintosh computer, er er du muligt du skal aktivere auto_detect_line_endings konfigurations direktivet.

Note: People used to the 'C' semantics of fgets() should note the difference in how EOF is returned.