Forum und email

file_exists

(PHP 4, PHP 5)

file_exists — Checks whether a file or directory exists

Beskrivelse

bool file_exists ( string $filename )

Checks whether a file or directory exists.

Parameterliste

filename

Path to the file or directory.

On windows, use //computername/share/filename or \\computername\share\filename to check files on network shares.

Returneringsværdier

Returns TRUE if the file or directory specified by filename exists; FALSE otherwise.

Warning

This function returns FALSE for files inaccessible due to safe mode restrictions. However these files still can be included if they are located in safe_mode_include_dir.

Note: The check is done using the real UID/GID instead of the effective one.

Eksempler

Example#1 Testing whether a file exists

<?php
$filename 
'/path/to/foo.txt';

if (
file_exists($filename)) {
    echo 
"The file $filename exists";
} else {
    echo 
"The file $filename does not exist";
}
?>

Notes

Note: Resultatet af denne funktion er cached. Se clearstatcache() for flere detaljer.

Tip

Fra og med PHP 5.0.0 kan denne funktion også bruges med nogle URL wrappers. Se List of Supported Protocols/Wrappers for en liste over hvilke wrappers understøtter stat() familiens funktionalitet.