Forum und email

file

(PHP 4, PHP 5)

file — Reads entire file into an array

Beskrivelse

array file ( string $filename [, int $flags [, resource $context ]] )

Reads an entire file into an array.

Note: You can use file_get_contents() to return the contents of a file as a string.

Parameterliste

filename

Path to the file.

Tip

Du kan bruge en URL som filnavn med denne funktion, hvis fopen wrappers er slået til. Se fopen() for flere detaljer omkring hvordan man udformer filnavnet og List of Supported Protocols/Wrappers for en liste over understøttede URL-protokoller.

flags

The optional parameter flags can be one, or more, of the following constants:

FILE_USE_INCLUDE_PATH
Search for the file in the include_path.
FILE_IGNORE_NEW_LINES
Do not add newline at the end of each array element
FILE_SKIP_EMPTY_LINES
Skip empty lines
FILE_TEXT
The content is returned in UTF-8 encoding. You can specify a different encoding by creating a custom context. This flag cannot be used with FILE_BINARY. This flag is only available since PHP 6.
FILE_BINARY
The content is read as binary data. This is the default setting and cannot be used with FILE_TEXT. This flag is only available since PHP 6.

context

A context resource created with the stream_context_create() function.

Note: Kontekst understøttelse blev tilføjet i PHP 5.0.0.

Returneringsværdier

Returns the file in an array. Each element of the array corresponds to a line in the file, with the newline still attached. Upon failure, file() returns FALSE.

Note: Each line in the resulting array will include the line ending, unless FILE_IGNORE_NEW_LINES is used, so you still need to use rtrim() if you do not want the line ending present.

Note: Hvis du har problemer med at PHP ikke genkender endelserne på linier når du læser fra filer som er oprettet på en Macintosh computer, er er du muligt du skal aktivere auto_detect_line_endings konfigurations direktivet.

ChangeLog

Version Beskrivelse
6.0.0 Added support for the FILE_TEXT and FILE_BINARY flags.
5.0.0 The context parameter was added
5.0.0 Prior to PHP 5.0.0 the flags parameter only covered include_path and was enabled with 1
4.3.0 file() became binary safe

Eksempler

Example#1 file() example

<?php
// Get a file into an array.  In this example we'll go through HTTP to get
// the HTML source of a URL.
$lines file('https://www.example.com/');

// Loop through our array, show HTML source as HTML source; and line numbers too.
foreach ($lines as $line_num => $line) {
    echo 
"Line #<b>{$line_num}</b> : " htmlspecialchars($line) . "<br />\n";
}

// Another example, let's get a web page into a string.  See also file_get_contents().
$html implode(''file('https://www.example.com/'));
?>

Notes

Warning

Ved brug af SSL, vil Microsoft IIS overtræde protokollen, ved at lukke forbindelsen uden at sende en close_notify indikator. PHP vil reportere dette som "SSL: Fatal Protocol Error" når du når til slutningen af datastrømmen. For at undgå dette, bør du sænke din error_reporting, til ikke at inkludere advarsler. PHP 4.3.7 og højere kan opdage den fejlagtige IIS server software når du åbner en stream ved hjælp af https:// wrapperen og vil skjule advarslen for dig. Hvis du benytter fsockopen() til at lave et ssl:// socket, er du selv ansvarlig for at opdage og skjule advarslen.