Forum und email

runkit_method_copy

(PECL runkit:0.7-0.9)

runkit_method_copy — Copies a method from class to another

Beskrivelse

bool runkit_method_copy ( string $dClass , string $dMethod , string $sClass [, string $sMethod ] )
Warning

Denne funktion er EKSPERIMENTABEL. Virkemåden af denne funktion, navnet på funktionen, og andet ellers dokumenteret om denne funktion, ændres muligvis uden advarsel i en fremtidig version af PHP. Brug af denne funktion er på ejet ansvar.

Parameterliste

dClass

Destination class for copied method

dMethod

Destination method name

sClass

Source class of the method to copy

sMethod

Name of the method to copy from the source class. If this parameter is omitted, the value of dMethod is assumed.

Returneringsværdier

Returnerer TRUE ved succes, FALSE ved fejl.

Eksempler

Example#1 runkit_method_copy() example

<?php
class Foo {
    function 
example() {
        return 
"foo!\n";
    }
}

class 
Bar {
    
// initially, no methods
}

// copy the example() method from the Foo class to the Bar class, as baz()
runkit_method_copy('Bar''baz''Foo''example');

// output copied function
echo Bar::baz();
?>

Ovenstående eksempel vil udskrive:

foo!