Forum und email

runkit_method_redefine

(PECL runkit:0.7-0.9)

runkit_method_redefine — Dynamically changes the code of the given method

Beskrivelse

bool runkit_method_redefine ( string $classname , string $methodname , string $args , string $code [, int $flags ] )

Note: This function cannot be used to manipulate the currently running (or chained) method.

Warning

Denne funktion er EKSPERIMENTABEL. Virkemåden af denne funktion, navnet på funktionen, og andet ellers dokumenteret om denne funktion, ændres muligvis uden advarsel i en fremtidig version af PHP. Brug af denne funktion er på ejet ansvar.

Parameterliste

classname

The class in which to redefine the method

methodname

The name of the method to redefine

args

Comma-delimited list of arguments for the redefined method

code

The new code to be evaluated when methodname is called

flags

The redefined method can be RUNKIT_ACC_PUBLIC, RUNKIT_ACC_PROTECTED or RUNKIT_ACC_PRIVATE

Note: This parameter is only used as of PHP 5, because, prior to this, all methods were public.

Returneringsværdier

Returnerer TRUE ved succes, FALSE ved fejl.

Eksempler

Example#1 runkit_method_redefine() example

<?php
class Example {
    function 
foo() {
        return 
"foo!\n";
    }
}

// create an Example object
$e = new Example();

// output Example::foo() (before redefine)
echo "Before: " $e->foo();

// Redefine the 'foo' method
runkit_method_redefine(
    
'Example',
    
'foo',
    
'',
    
'return "bar!\n";',
    
RUNKIT_ACC_PUBLIC
);

// output Example::foo() (after redefine)
echo "After: " $e->foo();
?>

Ovenstående eksempel vil udskrive:

Before: foo!
After: bar!