Forum und email

Imagick::affineTransformImage

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::affineTransformImage — Transforms an image

Description

bool Imagick::affineTransformImage ( ImagickDraw $matrix )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Transforms an image as dictated by the affine matrix.

Parameters

matrix

The affine matrix

Return values

Returns TRUE on success.