Forum und email

Imagick::annotateImage

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::annotateImage — Annotates an image with text

Description

bool Imagick::annotateImage ( ImagickDraw $draw_settings , float $x , float $y , float $angle , string $text )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Annotates an image with text.

Parameters

draw_settings

The ImagickDraw object that contains settings for drawing the text

x

Horizontal offset in pixels to the left of text

y

Vertical offset in pixels to the baseline of text

angle

The angle at which to write the text

text

The string to draw

Return values

Returns TRUE on success.

Examples

Example#1 Using Imagick::annotateImage():

Annotate text on an empty image

<?php
/* Create some objects */
$image = new Imagick();
$draw = new ImagickDraw();
$pixel = new ImagickPixel'gray' );

/* New image */
$image->newImage(80075$pixel);

/* Black text */
$pixel->setColor('black');

/* Font properties */
$draw->setFont('Bookman-DemiItalic');
$draw->setFontSize30 );

/* Create text */
$image->annotateImage($draw10450'The quick brown fox jumps over the lazy dog');

/* Give image a format */
$image->setImageFormat('png');

/* Output the image with headers */
header('Content-type: image/png');
echo 
$image;

?>