Forum und email

Imagick::appendImages

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::appendImages — Append a set of images

Description

Imagick Imagick::appendImages ( bool $stack )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Append a set of images.

Parameters

stack

The direction of the stack (top to bottom or bottom to top)

Return values

Returns Imagick instance on success, throws ImagickException on failure.