Forum und email

Imagick::averageImages

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::averageImages — Average a set of images

Description

Imagick Imagick::averageImages ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Average a set of images.

Return values

Returns a new Imagick object on success, throws ImagickException on failure.