Forum und email

ImagickDraw::annotation

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::annotation — Draws text on the image

Description

bool ImagickDraw::annotation ( float $x , float $y , string $text )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Draws text on the image.

Parameters

x

The x coordinate where text is drawn

y

The y coordinate where text is drawn

text

The text to draw on the image

Return values

No value is returned.