Forum und email

ImagickDraw::affine

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::affine — Adjusts the current affine transformation matrix

Description

bool ImagickDraw::affine ( array $affine )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Adjusts the current affine transformation matrix with the specified affine transformation matrix.

Parameters

affine

Affine matrix parameters

Return values

No value is returned.