Forum und email

Imagick::queryFontMetrics

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::queryFontMetrics — Returns an array representing the font metrics

Description

array Imagick::queryFontMetrics ( ImagickDraw $properties , string $text [, bool $multiline ] )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns a 13 element array representing the font metrics.

Parameters

properties

ImagickDraw containing font properties

text

The text

multiline

Multiline parameter. If left empty it is autodetected

Return values

Returns an array containing the formats supported by Imagick, throws ImagickException on error.