Forum und email

Imagick::queryFonts

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::queryFonts — Returns the configured fonts

Description

array Imagick::queryFonts ([ string $pattern ] )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns formats supported by Imagick.

Parameters

pattern

The query pattern

Return values

Returns an array containing the configured fonts, throws ImagickException on error.