Forum und email

Imagick::polaroidImage

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::polaroidImage — Simulates a Polaroid picture

Description

bool Imagick::polaroidImage ( ImagickDraw $properties , float $angle )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Simulates a Polaroid picture.

Parameters

properties

The polaroid properties

angle

The polaroid angle

Return values

Returns TRUE on success.