Forum und email

Imagick::roundCorners

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::roundCorners — Rounds image corners

Description

bool Imagick::roundCorners ( float $x_rounding , float $y_rounding [, float $stroke_width [, float $displace [, float $size_correction ]]] )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Rounds image corners. Three last parameters are optional and rarely needed.

Parameters

x_rounding

x rounding

y_rounding

y rounding

stroke_width

stroke width

displace

image displace

size_correction

sise correction

Return values

Returns TRUE on success.