Forum und email

Imagick::cropThumbnailImage

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::cropThumbnailImage — Creates a crop thumbnail

Description

bool Imagick::cropThumbnailImage ( int $width , int $height )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Creates a fixed size thumbnail by first scaling the image down and cropping a specified area from the center.

Parameters

width

height of the thumbnail

height

height of the thumbnail

Return values

Returns TRUE on success.