Forum und email

Imagick::displayImages

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::displayImages — Displays an image or image sequence

Description

bool Imagick::displayImages ( string $servername )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Displays an image or image sequence on a X server.

Parameters

servername

The X server name

Return values

Returns TRUE on success.