Forum und email

ImagickDraw::arc

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::arc — Draws an arc

Description

bool ImagickDraw::arc ( float $sx , float $sy , float $ex , float $ey , float $sd , float $ed )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Draws an arc falling within a specified bounding rectangle on the image.

Parameters

sx

Starting x ordinate of bounding rectangle

sy

starting y ordinate of bounding rectangle

ex

ending x ordinate of bounding rectangle

ey

ending y ordinate of bounding rectangle

sd

starting degrees of rotation

ed

ending degrees of rotation

Return values

No value is returned.