Forum und email

ImagickDraw::bezier

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::bezier — Draws a bezier curve

Description

bool ImagickDraw::bezier ( array $coordinates )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Draws a bezier curve through a set of points on the image.

Parameters

coordinates

Multidimensional array like array( array( 'x' => 1, 'y' => 2 ), array( 'x' => 3, 'y' => 4 ) )

Return values

No value is returned.