Forum und email

ImagickDraw::circle

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::circle — Draws a circle

Description

bool ImagickDraw::circle ( float $ox , float $oy , float $px , float $py )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Draws a circle on the image.

Parameters

ox

origin x coordinate

oy

origin y coordinate

px

perimeter x coordinate

py

perimeter y coordinate

Return values

No value is returned.