Forum und email

ImagickDraw::clear

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::clear — Clears the ImagickDraw

Description

bool ImagickDraw::clear ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Clears the ImagickDraw object of any accumulated commands, and resets the settings it contains to their defaults.

Parameters

Return values

Returns an ImagickDraw object.