Forum und email

ImagickDraw::clone

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::clone — Makes an exact copy of the specified ImagickDraw object

Description

ImagickDraw ImagickDraw::clone ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Makes an exact copy of the specified ImagickDraw object.

Parameters

Return values

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity