Forum und email

ImagickDraw::color

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::color — Draws color on image

Description

bool ImagickDraw::color ( float $x , float $y , int $paintMethod )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Draws color on image using the current fill color, starting at specified position, and using specified paint method.

Parameters

x

x coordinate of the paint

y

y coordinate of the paint

paintMethod

one of the PAINT_ constants

Return values

No value is returned.