Forum und email

ImagickDraw::comment

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::comment — Adds a comment

Description

bool ImagickDraw::comment ( string $comment )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Adds a comment to a vector output stream.

Parameters

comment

The comment string to add to vector output stream

Return values

No value is returned.