Forum und email

ImagickDraw::composite

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::composite — Composites an image onto the current image

Description

bool ImagickDraw::composite ( int $compose , float $x , float $y , float $width , float $height , Imagick $compositeWand )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Composites an image onto the current image, using the specified composition operator, specified position, and at the specified size.

Parameters

compose

composition operator. One of COMPOSITE_ constants

x

x coordinate of the top left corner

y

y coordinate of the top left corner

width

width of the composition image

height

height of the composition image

compositeWand

the Imagick object where composition image is taken from

Return values

Returns TRUE on success.