Forum und email

Imagick::compareImageLayers

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::compareImageLayers — Returns the maximum bounding region between images

Description

Imagick Imagick::compareImageLayers ( int $method )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Compares each image with the next in a sequence and returns the maximum bounding region of any pixel differences it discovers.

Parameters

method

One of the layer method constants.

Return values

Returns TRUE on success.