Forum und email

Imagick::compositeImage

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::compositeImage — Composite one image onto another

Description

bool Imagick::compositeImage ( Imagick $composite_object , int $composite , int $x , int $y [, int $channel ] )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Composite one image onto another at the specified offset.

Parameters

composite_object

Imagick object which holds the composite image

compose

Composite operator. See Composite Operator Constants

x

The column offset of the composited image

y

The row offset of the composited image

channel

Provide any channel constant that is valid for your channel mode. To apply to more than one channel, combine channeltype constants using bitwise operators. Defaults to Imagick::CHANNEL_ALL. Refer to this list of channel constants.

Return values

Returns TRUE on success.