Forum und email

Imagick::__construct

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::__construct — The Imagick constructor

Description

Imagick Imagick::__construct ([ mixed $files ] )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

The Imagick constructor

Parameters

files

The path to an image to load or array of paths

Return values

Returns a new Imagick object on success, throws ImagickException on failure.