Forum und email

Imagick::contrastImage

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::contrastImage — Change the contrast of the image

Description

bool Imagick::contrastImage ( bool $sharpen )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Enhances the intensity differences between the lighter and darker elements of the image. Set sharpen to a value other than 0 to increase the image contrast otherwise the contrast is reduced.

Parameters

sharpen

Return values

Returns TRUE on success.