Forum und email

Imagick::convolveImage

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::convolveImage — Applies a custom convolution kernel to the image

Description

bool Imagick::convolveImage ( array $kernel [, int $channel ] )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Applies a custom convolution kernel to the image.

Parameters

kernel

The convolution kernel

channel

Provide any channel constant that is valid for your channel mode. To apply to more than one channel, combine channeltype constants using bitwise operators. Defaults to Imagick::CHANNEL_ALL. Refer to this list of channel constants.

Return values

Returns TRUE on success.