Forum und email

Imagick::cropImage

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::cropImage — Extracts a region of the image

Description

bool Imagick::cropImage ( int $width , int $height , int $x , int $y )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Extracts a region of the image.

Parameters

width

height

x

y

Return values

Returns TRUE on success.