Forum und email

Imagick::getCompression

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::getCompression — Gets the object compression type

Description

int Imagick::getCompression ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Gets the object compression type.

Parameters

Return values

Returns TRUE on success.