Forum und email

Imagick::getCopyright

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::getCopyright — Returns the ImageMagick API copyright as a string constant

Description

string Imagick::getCopyright ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns the ImageMagick API copyright as a string constant.

Parameters

Return values

Returns a string containing the copyright notice of Imagemagick and Magickwand C API.