Forum und email

Imagick::getImageChannelDepth

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::getImageChannelDepth — Gets the depth for a particular image channel

Description

int Imagick::getImageChannelDepth ( int $channelType )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Gets the depth for a particular image channel.

Parameters

expression

channel

Return values

Returns TRUE on success.