Forum und email

Imagick::getImageChannelDistortion

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::getImageChannelDistortion — Compares image channels of an image to a reconstructed image

Description

float Imagick::getImageChannelDistortion ( Imagick $reference , int $channel , int $metric )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Compares one or more image channels of an image to a reconstructed image and returns the specified distortion metric.

Parameters

reference

channel

metric

Return values

Returns TRUE on success.