Forum und email

Imagick::getImageMatte

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::getImageMatte — Return if the image has a matte channel

Description

int Imagick::getImageMatte ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns true if the image has a matte channel otherwise false.

Parameters

Return values

Palauttaa TRUE onnistuessaan, muutoin FALSE.