Forum und email

Imagick::getImageMatteColor

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::getImageMatteColor — Returns the image matte color

Description

ImagickPixel Imagick::getImageMatteColor ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns the image matte color.

Parameters

Return values

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity