Forum und email

Imagick::getImageTicksPerSecond

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::getImageTicksPerSecond — Gets the image ticks-per-second

Description

int Imagick::getImageTicksPerSecond ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Gets the image ticks-per-second.

Parameters

Return values

Returns the image ticks-per-second, throwing ImagickException on error.